Türkçe

Tacikistan Referans Fiyat Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 10.06.2016/564

Sayı

: EGT/5638

İstanbul,10.06.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10.06.2016 tarihli yazıda;

Duşanbe Ticaret Müşavirliği'nden iletilen bir yazıya istinaden, Tacikistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının Tacikistan'ın uyguladığı referans fiyatlar konusunda sıkıntı yaşadığı ve konuyla ilgili olarak anılan Müşavirlik ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde Gümrük Komitesi heyeti arasında bir toplantı gerçekleştirildiğinden bahisle,

Tacik tarafının, referans fiyat uygulamasının yalnızca Tacikistan'a ithal edilirken transit geçiş yapılan ülkelerde bedelinin değiştirildiğinden şüphelenilen mallara uygulandığını, Tacikistan ve Afganistan arasında yürütülmekte olan pilot proje ile her iki ülke gümrük idarelerinin elektronik sistem üzerinden anında mal bilgilerini paylaştıklarını ve bu kapsamda referans fiyat uygulamasına başvurulmadığını bildirdiği,

Ayrıca; Tacik tarafının, Afganistan ile yürütülen pilot projenin Türk Gümrük İdaresi ile de hayata geçirilebileceğini ilettiği

ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen anılan referans fiyat uygulanmasıyla ilgili firmalarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile yukarıda bahse konu önerinin değerlendirilerek EK'li form vasıtasıyla 13 Haziran 2016 Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Tacikistan.doc 34,50 KB İndir