Türkçe

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Sirküler Tarih/No:08.10.2021/655

Sayı

:212-2430

İstanbul,08.10.2021

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER  İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki aşağıda yer alan malumat iletilmiştir.

Kompozit ürünlerde bulunan hayvansal kökenli ürünlerin AB'ye giriş için hayvan sağlığı gereklilikleri hakkında 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1703 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı hayvanların, germinal ürünlerin ve hayvansal kaynaklı ürünlerin sevkiyatlarının AB'ye giriş kuralları ve giriş sonrası hareketi ve nakliyesi hakkında 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tamamlayan 2021/1705 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kara hayvanları ve kuluçkalık yumurtaların AB içindeki hareketlerine dair hayvan sağlığı gereksinimleri hakkında 2020/688 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1706 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kanatlı hayvanlar sektöründe ve yumurta albümini için temsili fiyatların sabitlenmesine dair 1484/65 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1707 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

847/96 sayılı Konsey Tüzüğü uyarınca 2020 yılında belirlenen bazı balıkçılık kotalarının 2021 yılı kotalarına eklenmesi hakkında 2021/1708 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Hayvansal kökenli ürünler üzerinde resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi için tek tip pratik düzenlemelere dair 2019/627 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1709 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Üçüncü ülkelerde organik ürünler üzerinde kontroller yapmaya yetkili kontrol makamları ve kontrol kuruluşlarının tanınması ve tanınmaların geri alınması kriterlerine dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1697 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Eylül 2021 tarihli ve L 336 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Üçüncü ülkelerde organik sertifikalı operatörler ve operatör grupları ve organik ürünler üzerinde kontroller yapmaya yetkili kontrol makamları ve kontrol kuruluşlarının tanınması için prosedür gerekliliklerine dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tamamlayan 2021/1698 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Eylül 2021 tarihli ve L 336 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Hayvanlarda belirli hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için kısıtlı bölgelerden gelen hayvansal yan ürünlerin sevkiyatlarına ilişkin model sağlık sertifikası hakkında 142/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün VIII sayılı Ekini tadil eden 2021/1699 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Eylül 2021 tarihli ve L 336 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Organik üretimde operatörler için kayıt tutma gerekliliklerine dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II sayılı Ekini tadil eden 2021/1691 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Eylül 2021 tarihli ve L 334 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Hayvanlar, germinal ürünler ve hayvansal kökenli ürünlerin AB'ye giriş için yetkilendirilmiş üçüncü ülkeler listesine Botsvana'nın eklenmesi hakkında 2021/404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1692 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Eylül 2021 tarihli ve L 334 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Alkollü içeceklerin tanımlanması, tarifi, sunumu, etiketlenmesi ve coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin 2019/787 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak "Madarasi birspalinka” adlı ürünün coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/1687 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 21 Eylül 2021 tarihli ve L 332 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

AB'de "Xylella fastidiosa”nın daha fazla yayılması ve girişinin önlenmesine dair 2020/1201 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1688 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 21 Eylül 2021 tarihli ve L 332 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II, III ve IV sayılı Eklerini tadil eden 2021/1531 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Eylül 2021 tarihli ve L 330 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Gıda maddelerinde kullanılan aroma ve gıda bileşenlerine ilişkin 1334/2008 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Ekini tadil eden 2021/1532 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Eylül 2021 tarihli ve L 330 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Fukuşima Nükleer Santrali'nde meydana gelen kazadan etkilenen bölgelerin AB'ye yönelik gıda ve yem ithalatını düzenleyen 2016/6 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran 2021/1533 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Eylül 2021 tarihli ve L 330 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Su Ürünleri Koordinasyon Şu