Türkçe

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Sirküler Tarih/No:01.12.2021/772

Sayı

:865-3405

İstanbul,01.12.2021

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki aşağıda yer alan değişiklikler bildirilmektedir.

-Birleşik Krallık ve AB tarafından Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (EAGF) ve Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD) kapsamında yapılan belirli harcamaların AB finansmanından hariç tutulması hakkında 2021/2019 ve 2021/2020 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Kasım 2021 tarihli ve L 413 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Almanya'da Afrika domuz gribi ile ilgili bazı acil durum önlemleri hakkında 2021/2021 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Kasım 2021 tarihli ve L 413 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. "Soave” adlı coğrafi işaretli ürünlerde yapılan değişikliğe dair 2021/2023 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Afrika domuz gribi için özel kontrol önlemlerine dair 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2024 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Kasım 2021 tarihli ve L 411 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Zeytinyağları ve zeytin prina yağları için uygulanan ticaret standartlarına dair Uluslararası Zeytin Konseyi'nin Üyeler Konseyinde AB pozisyonunun belirlenmesine ilişkin 2021/2025 sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Kasım 2021 tarihli ve L 411 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Pestisitlerin satışı ve kullanımına ilişkin karşılaştırılabilir AB istatistiklerinin üretilmesine dair ortak çerçevenin oluşturulması hakkında 1185/2009 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Kasım 2021 tarihli ve L 410 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Organik üretimde ve organik ürünlerin etiketlenmesinde izlenebilirliğin ve uyumun sağlanmasına yönelik kontroller ve diğer önlemlere dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nde yapılan düzeltme, AB Resmi Gazetesi'nin 18 Kasım 2021 tarihli ve L 410 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-GDO içeren gıda ve yemlerin piyasaya sunumuyla ilgili olarak bazı maddelerin onaylanması hakkında 2016/1215 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/1999 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Kasım 2021 tarihli ve L 408 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Akdeniz ve Karadeniz'de 2021 yılı için bazı balık stokları ve balık stoku grupları için balıkçılık fırsatlarının belirlenmesine dair 2021/90 sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2002 sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Kasım 2021 tarihli ve L 407 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

"Vänerlöjrom” adlı ürünün AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/2004 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Kasım 2021 tarihli ve L 407 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş gribine karşı alınan acil korunma önlemlerine dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/1982 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Kasım 2021 tarihli ve L 403 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Fonu'nun kurulmasına dair 2021/1139 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tamamlayan ve bazı kriterlerin belirlenmesine dair 2017/1004 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1972 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Kasım 2021 tarihli ve L 402 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Hayvansal yan ürünlerin ve türevlerinin ithalatı ve transit geçişine dair 142/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün Almanca versiyonunda yapılan değişikliklere ilişkin 2021/1973 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Kasım 2021 tarihli ve L 402 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Yeni gıda ürünleri listelerine dair 2017/2470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1974 ve 2021/1975 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Kasım 2021 tarihli ve L 402 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Belirli kanatlı hayvanların Birliğe girişi için onaylanmış üçüncü ülkeler listelerine Birleşik Krallık'ın eklenmesi hakkında 2021/404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1977 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Kasım 2021 tarihli ve L 402 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Suda yaşayan hayvanların belirli hastalıklarının etkisini sınırlamak amacıyla Norveç ve İzlanda tarafından alınan ulusal önlemlerin onaylanması hakkında 203/21 sayılı EFTA Gözetim Otoritesi Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Kasım 2021 tarihli ve L 399 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Kürk hayvanları dışındaki geviş getirmeyen çiftlik hayvanlarının, hayvanlardan elde edilen proteinlerle beslenmesinin yasaklanması hakkında 999/2001 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün IV sayılı Eki'ni tadil eden 2021/1372 sayılı Komisyon Tüzüğü'nde yapılan düzeltme, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Kasım 2021 tarihli ve L 398 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Bazı organik gübrelerin ve toprak iyileştiricilerin ihracatına ilişkin 142/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1929 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Kasım 2021 tarihli ve L 394 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Belirli böcek ürünlerinin piyasaya arzı için gereklilikler ve bir sınırlama yönteminin uyarlanması hakkında 142/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün Ekleri'ni tadil eden 2021/1925 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Kasım 2021 tarihli ve L 393 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Birleşik Krallık tarafından gerçekleştirilen meyve ve sebzeler için pazarlama standartlarına uygunluk kontrollerinin onaylanması hakkında 2021/1926 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Kasım 2021 tarihli ve L 393 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi