Türkçe

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Sirküler Tarih/No:13.12.2021/806

Sayı

:922-3629

İstanbul,13.12.2021

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkında aşağıdaki bilgiler iletilmektedir.

-Bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş gribine karşı alınan acil korunma önlemlerine dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/2100 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Kasım 2021 tarihli ve L 428 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Fosfat tuzları ve türevleri, termal oksidasyon malzemeleri ve türevleri ile piroliz ve gazlaştırma malzemelerinin AB gübreleme ürünlerinde bileşen malzeme kategorilerine eklenmesi hakkında 2019/1009 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II, III ve IV sayılı Ekleri'ni tadil eden 2021/2086, 2021/2087 ve 2021/2088 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Kasım 2021 tarihli ve L 427 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-AB Ortak Tarım Politikasının finansmanı, yönetimi ve izlenmesi hakkında 1306/2013 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak 2021 bütçe yılından devredilen ödeneklerin geri ödenmesine dair 2021/2091 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Kasım 2021 tarihli ve L 427 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin 1831/2003 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı yem katkı maddelerinin onayı hakkında 2021/2090, 2021/2092, 2021/2093, 2021/2094, 2021/2095, 2021/2096, 2021/2097, 2021/2076, 2021/2077, 2021/2080, 2021/2051 ve 2021/2047 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 427, L 426, L 420 ve L 418 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

-Yeni gıdalara ilişkin 2015/2283 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak D2 mantar tozu vitamininin yeni bir gıda olarak piyasaya sunulmasına dair 2017/2470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2079 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Kasım 2021 tarihli ve L 426 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili kurallara dair 1107/2009 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak aktif maddelerin onayı hakkında 2021/2081 ve 2021/2049 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 426 ve L 420 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

-2021-2023 döneminde Kuzey Denizi'nde bazı balıkçılık faaliyetleri için karaya çıkma zorunluluğunun uygulanmasına dair 2020/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2062 sayılı Komisyon Tüzüğü ve 2021-2023 döneminde "Batı Sularında” (Western Waters) bazı balıkçılık faaliyetleri için karaya çıkma zorunluluğunun uygulanmasına dair 2020/2015 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2063 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Kasım 2021 tarihli ve L 421 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Adriyatik Denizi ve Güneydoğu Akdeniz'deki bazı demersal balıkçılık faaliyetleri için karaya çıkma zorunluluğuna "de minimis muafiyetinin” tesisi hakkında 1380/2013 sayılı AP ve Konseyi'ni tamamlayan 2021/2064 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Kasım 2021 tarihli ve L 421 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Karadeniz'de kalkan balığı avcılığı için bir ıskarta planı oluşturulması hakkında 2021/2065 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Kasım 2021 tarihli ve L 421 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Batı Akdeniz'de demersal balıkçılık için karaya çıkma zorunluluğunun uygulanmasına dair 2019/1022 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2066 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Kasım 2021 tarihli ve L 421 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Bitki koruma ürünlerinin onaylanmış aktif madde listesine dair 540/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2068 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Kasım 2021 tarihli ve L 421 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-"Nostrano Valtrompia” ve "Cerezas de la Montaña de Alicante” adlı coğrafi işaretli ürünlerde yapılan değişikliklere dair 2021/2044 ve 2021/2028 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 418 ve L 415 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

-"Cenevre Metni Menşe Adları Uluslararası Sicili”ne kayıtlı "Kampot Pepper” adlı ürüne AB'de koruma sağlanmasına dair 2021/2046 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Kasım 2021 tarihli ve L 418 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-"Alho da Graciosa” adlı ürünün AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/2035 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Kasım 2021 tarihli ve L 416 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Su ürünleri işletmelerinin tescili ve kayıtların tutulmasına ilişkin muafiyetler hakkında 2016/429 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak kuralları belirleyen 2021/2037 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Kasım 2021 tarihli ve L 416 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-COVID-19 salgını nedeniyle şarap sektöründeki piyasa dengesizliklerinin ele alınmasına dair 2020/592 ve 2020/884 sayılı Tüzükleri tadil eden 2021/2026 ve 2021/2027 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Kasım 2021 tarihli ve L 415 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Yeni gıda ürünleri listelerine dair 2017/2470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2029 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Kasım 2021 tarihli ve L 415 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Belirli kanatlı hayvanlar, bu hayvanların germinal ürünleri ve av kuşlarının Birliğe girişi için onaylanmış üçüncü ülkeler listelerine Birleşik Krallık'ın eklenmesi hakkında 2021/404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün V ve XIV sayılı Ekleri'ni tadil eden 2021/2031 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Kasım 2021 tarihli ve L 415 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi