Türkçe

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Sirküler Tarih/No:29.12.2021/840

Sayı

:1002-3878

İstanbul,2812.2021

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki aşağıdaki malumat iletilmektedir:

-Belirli meyve ve sebzelerde olası ek ithalat vergilerinin uygulanması amacıyla 2022 ve 2023 yılları için tetikleme hacimlerini belirleyen 2 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2140 sayılı Komisyonu Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 433 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Bazı gıda maddelerindeki maksimum afyon alkaloid seviyelerine ilişkin (AT) 1881/2006 sayılı Tüzüğü tadil eden 3 Aralık 2021 tarihli (AB) 2021/2142 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 433 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Kanatlı hayvan, kanatlı hayvanların germinal ürünleri ve kanatlı hayvanlar ve av kuşları taze etleri sevkiyatlarının Birlik'e girişi için onaylı üçüncü ülkeler listelerinde Birleşik Krallık için yapılan kayıtlarla ilgili olarak (AB) 2021/404 sayılı Uygulama Tüzüğü Ek V ve XIV'u tadil eden 3 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2143 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 433 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 528/2012 Sayılı Tüzüğü'nün 36. Maddesi uyarınca biyosidal ürün ailesi Oxybio'nun iznine yönelik hüküm ve koşullara ilişkin çözümlenmemiş itirazlar hakkındaki 3 Aralık 2021 tarih ve (AB) 2021/2148 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 433 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 528/2012 Sayılı Tüzüğü'nün 36(1) Maddesi uyarınca Fransa tarafından atıfta bulunulan 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (C(M)IT) içeren bir biyosidal ürün iznine yönelik hüküm ve koşullara ilişkin çözümlenmemiş itirazlar hakkındaki 3 Aralık 2021 tarih ve (AB) 2021/2149 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 433 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Üye Devletler tarafından ortak tarım politikası (OTP Stratejik Planları) kapsamında hazırlanacak ve Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (EAGF) ve Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu (EAFRD) tarafından finanse edilecek stratejik planlar için destek kurallarını belirleyen ve (AB) 1305/2013 ve (AB) 1307/2013 sayılı tüzükleri yürürlükten kaldıran Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2115 sayılı tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 435 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin ortak tarım politikasının finansmanı, yönetimi ve izlenmesine ilişkin ve (AB) 1306/2013 Sayılı tüzüğü yürürlükten kaldıran 2 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2116 sayılı tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 435 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Tarım ürünlerinde piyasaların ortak bir organizasyonunu oluşturan (AB) 1308/2013 sayılı, tarım ürünleri ve gıda maddeleri için kalite planlarına ilişkin (AB) 1151/2012 sayılı, sayılı aromatize şarap ürünlerinin tanımı, tarifi, sunumu, etiketlemesi ve coğrafi işaretlerinin korunması hakkında (AB) 251/2014 sayılı ve Birliğin en dış bölgelerindeki tarım için özel önlemler belirleyen (AB) 228/2013 sayılı tüzükleri tadil eden Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2117 sayılı tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2021 tarihli ve L 435 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Domuz vebası için özel kontrol önlemleri belirleyen (AB) 2021/934 sayılı uygulama tüzüğünün Ek I'ini tadil eden 6 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2158 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Aralık 2021 tarihli ve L 436 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Çek Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ürün Biobor JF'nin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 528/2012 sayılı Tüzüğü'nün 55(1) Maddesi uyarınca piyasaya sunulmasına ve kullanılmasına izin veren eylemin genişletilmesine ilişkin 3 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2165 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Aralık 2021 tarihli ve L 437 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 528/2012 sayılı Tüzüğü'nün 36. Maddesi uyarınca biyosidal ürün Teknol Aqua 1411-01 için izin verilmesine yönelik koşullara ilişkin çözümlenmemiş itirazlar hakkındaki 3 Aralık 2021 tarih ve (AB) 2021/2166 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Aralık 2021 tarihli ve L 437 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Kara hayvanları besleyen ve kuluçkahane işleten kuruluşlar ve belirli karasal hayvanlar ve kuluçkalık yumurtaların izlenebilirliği ile ilgili kurallara ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2016/429 sayılı Tüzüğünü tamamlayan (AB) 2019/2035 sayılı Yetki Devrine Dayanan Tüzüğünü tadil eden 21 Eylül 2021 tarihli ve (AB) 2021/2168 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Aralık 2021 tarihli ve L 438 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 510/2014 Sayılı Tüzüğü kapsamındaki tarımsal ürünlerin işlenmesinden kaynaklanan Norveç menşeli belirli malların Birliğe ithalatı için 2022 yılına yönelik bir tarife kotası açılmasına dair 2 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2169 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Aralık 2021 tarihli ve L 438 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Çıplak Yulaf (Avena nuda) tohum partisi ve numune ağırlıklarına ilişkin 66/402/EEC sayılı Konsey Direktifini tadil eden 7 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2171 sayılı Komisyon Uygulama Direktifi, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Aralık 2021 tarihli ve L 438 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Avrupa Birliği ile Moritanya İslam Cumhuriyeti arasında sürdürülebilir balıkçılığa ilişkin Ortaklık Anlaşması, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Aralık 2021 tarihli ve L 439 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Kanatlı hayvan, kanatlı hayvanların germinal ürünleri ve kanatlı hayvanlar ve av kuşları taze etleri sevkiyatlarının Birlik'e girişi için onaylı üçüncü ülkeler listelerinde Birleşik Krallık için yapılan kayıtlarla ilgili olarak (AB) 2021/404 sayılı Uygulama Tüzüğü Ek V ve XIV'ü tadil eden 8 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2172 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Aralık 2021 tarihli ve L 440 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 528/2012 Sayılı Tüzüğü'nün 36(1) Maddesi uyarınca konservan P40 biyosidal ürününün onayının hüküm ve koşullarına ilişkin çözümlenmemiş itirazlara dair 3 Aralık 2021 tarih ve (AB) 2021/2174 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Aralık 2021 tarihli ve L 441 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Bazı Üye Devletlerde yüksek derecede patojenik kuş gribi salgınları ile ilgili acil önlemlere ilişkin 2021/641 sayılı Uygulama Kararı ekini tadil eden 9 Aralık 2021 tarihli ve 2021/2186 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 10 Aralık 2021 tarihli ve L 444 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Wolffia arrhiza ve/veya Wolffia globosa'nın taze bitkilerinin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2015/2283 (AB) Tüzüğü kapsamında üçüncü bir ülkeden geleneksel gıda olarak piyasaya sürülmesine ilişkin ve (AB) 2017/2470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü tadil eden 10 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2191 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Aralık 2021 tarihli ve L 445 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Belirli ürünlerin üzerinde veya içeriğinde acequinocyl, Bacillus subtilis suşu IAB/BS03, emamektin, flutolanil ve imazamox için maksimum kalıntı seviyelerine ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AT) 396/2005 Sayılı Tüzüğü Ek II, III ve IV'ü tadil eden 9 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2202 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Aralık 2021 tarihli ve L 446 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-09.0706 tarife kotası kapsamında ithal edilebilecek Tayland menşeli bazı hazırlanmış veya konserve edilmiş balıkların hacmine ilişkin (AT) 847/2006 sayılı Tüzüğü tadil eden 13 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2205 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Aralık 2021 tarihli ve L 446 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Önceki yıllarda diğer stokların aşırı avlanması nedeniyle (AT) 1224/2009 sayılı Konsey Tüzüğü uyarınca 2021'de belirli stoklar için mevcut balıkçılık kotalarından kesintilere ilişkin ve (AB) 2021/1420 sayılı Uygulama Tüzüğünü tadil eden 15 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2235 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Aralık 2021 tarihli ve L 450 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Kanatlı hayvan, kanatlı hayvanların germinal ürünleri ve kanatlı hayvanlar ve av kuşları taze etleri sevkiyatlarının Birlik'e girişi için onaylı üçüncü ülkeler listelerinde Birleşik Krallık için yapılan kayıtlarla ilgili olarak (AB) 2021/404 sayılı Uygulama Tüzüğü Ek V ve XIV'ü tadil eden 15 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2240 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Aralık 2021 tarihli ve L 450 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Bacillus velezensis CECT 5940 preparatının besi hindileri, damızlık hindiler, besi ve damızlık için küçük kanatlı türleri ve süs kuşları (çoğaltma hariç) için yem katkı maddesi olarak hazırlanmasına izin verilmesine ilişkin 24 Kasım 2021 tarihli ve (AB) 2021/2050 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğüne yönelik düzeltme, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Aralık 2021 tarihli ve L 450 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. (İzin sahibi: EvonikOperations GmbH)

-Gıda ve yemlerdeki pestisit kalıntılarına yönelik numune alma prosedürlerine ilişkin resmi kontrollere dair özel kurallarla Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2017/625 sayılı Tüzüğünü tamamlayan 7 Ekim 2021 tarihli ve (AB) 2021/2244 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Meyve ve sebze sektöründe üretici teşkilatlarının pazarlanan üretim değerinin hesaplanmasına ilişkin (AB) 2017/891 sayılı Yetki Devrine Dayanan Tüzüğü tadil eden 12 Ekim 2021 tarihli ve (AB) 2021/2245 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Bazı tarım ürünlerinin AB'ye girişinde resmi kontrollerin ve acil tedbirlerin geçici olarak arttırılmasına dair 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2246 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Kanatlı eti ve yumurta sektörlerinde ve yumurta albümini için temsili fiyatların sabitlenmesine ilişkin (AT) 1484/95 sayılı Tüzüğü tadil eden 15 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2247 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

-Afrika domuz vebası için özel kontrol önlemleri belirleyen (AB) 2021/605 sayılı Uygulama Tüzüğü EK I'i tadil eden 16 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2249 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi