Türkçe

Tarım Ürünleri, Hayvan ve Hayvansal Ürünler

Sirküler Tarih/No: 16.02.2015/128

Sayı

: EGT/1320

İstanbul,16.02.2015

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10.02.2015 tarihli yazıda;

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği'nin (Tebliğ No: 2014/64) 23 Aralık 2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, anılan Tebliğ'in 10'uncu maddesi kapsamında süt tozu kullanım, ihracat ve satış işlemlerinin düzenlendiği,

Diğer taraftan; firmaların ürün bünyesinde kullanılan süt tozu hak ediş miktarlarının belirlenmesinde 12 Aralık 2011 tarihli Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nin (İhracat: 2011/1) 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendinde yer alan "peynir üretimi için süt tozu ve tereyağı kullanımı” listesi ile sanayi/ticaret odaları tarafından düzenlenen kapasite raporlarında kayıtlı süt tozu kullanım oranlarının esas alınacağı

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi