Türkçe

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Sirküler Tarih/No:26.11.2019/652

Sayı

:1732-06755

İstanbul,19.11.2019

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak esasların, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlendiği hususu hatırlatılmaktadır.

Bu kapsamda, 2016/1 sayılı Genelge'de 18/11/2019 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca mezkur Genelge'nin 7'nci maddesinin birinci fıkrasına 13 no'lu paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki 14 no'lu paragrafın ilave edildiği bildirilmektedir.

"14) Kuru Fasulye

Konserve kuru fasulye ihracatı öngören DİİB'ler kapsamında;

- Döviz kullanım oranının % 80'i aşmaması, üretim aşamasında herhangi bir fire öngörülmemesi, ithal edilen ürünün ihraç edilen ürün bünyesinde yer aldığına dair

ayniyatın yapılması, dahilde işleme izin belgesi üzerine ekspertiz şartının ilave edilmesi,

- İşbu Genelge'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "1 Mayıs - 31 Ekim” tarihleri arasında ithalat yapılmaması (İhracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının gerçekleştirildiği orana tekabül eden miktarda bu dönemde de ithalat yapılabilir.)

kaydıyla kuru fasulye ithalatı yapılabilir."

Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, Bakanlıklarının internet sitesinin "İhracat Mevzuatı” bölümünden (https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi