Türkçe

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Sirküler Tarih/No: 31.01.2017/80

Sayı

: EGT/909

İstanbul,31.01.2017

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize intikal ettirilen bir yazıda, 2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde 26.01.2017 tarihinde yapılan bir değişiklik uyarınca, Genelge'nin DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar” başlıklı 7'nci maddesinin "Şeker” matlaplı bölümünün ilk paragrafının;

"DİİB kapsamında 1701.99.10.00.11 GTİP'li kristal şeker ithalatının mamul ürün ihracatı öncesinde öngörülmesi durumunda, Tebliğ'in 9'uncu maddesinin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla anılan ürün ithalatında asgari %20 oranında teminat uygulanır.” olarak değiştirildiği bilgisine yer verilmiştir.

Mezkur yazıda devamla, söz konusu değişikliğin dercedildiği Genelge metnine, Bakanlığın internet sitesinin "İhracat Mevzuatı” bölümünden (http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEv) ulaşılabileceği hususuna değinilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi