Türkçe

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Sirküler Tarih/No: 05.11.2013/817

Sayı

: TESVK / 10613

İstanbul,05.11.2013

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.11.2013 tarihli yazıda;

Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, ihracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden düzenlenen ihracat: 2011/1 sayılı 'Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi' ile belirlenmiştir.

Bu çerçevede, 2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nin "DİR kapsamında özel düzenlemeye tabi eşyalar” başlıklı 7. Maddesinin;

· "Buğday” başlıklı 1. Bendinin "Uluslar arası İhaleler” başlıklı b) alt bendi;

"Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/ Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında, buğday tahsisat limitleri aranmaksızın DIR kapsamında ihale/sözleşme konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar (kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının aşılmaması kaydıyla) kadar buğdayı ithal etmelerine izin verilir. Bu firmaların DİİB kapsamındaki üretimin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. Ayrıca, bu DİİB kapsamındaki buğday ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için ihracat taahhüdünün tamamlanması şartı aranmaz.

Irak hariç olmak üzere uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleler ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için un tedarik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen DİİB'lerde ilgili sözleşmede belirtilen un randımanı esas alınır ve bu belgelere kontrat teslim tarihi dikkate alınarak azami 12 aya kadar orijinal süre verilebilir.”

· "Buğday” başlıklı 1. bendinin 'aracı ihracatçı” başlıklı d) alt bendi;

"Grup firmaları haricinde aracı ihracatçı ile yapılan ihracat, DİİB kapsamındaki un ihracat taahhüdüne sayılamaz. Ancak, uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler, Kızılay/Kızılhaç vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihalelere istinaden yapılacak ihracatlar ile ülkemizdeki kamu kurum ve kuruşlarının yurt dışı insani yardım kapsamında un tedariki için yaptıkları sözleşmeler kapsamındaki ihracat, aracı ihracatçı ile gerçekleştirilebilir.”

· "Mısır” başlıklı 2. bendi;

"DİR kapsamında "15 Ağustos- 30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip bu dönemde de ithalata izin verilir.

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak mısır ithalatına dönemsel kısıtlama uygulanmaksızın izin verilir. DİR kapsamında cin mısırı ithalatına izin verilmez.”

· "Ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu” başlıklı 4. bendinin 'ihaleler' başlıklı c) alt bendi;

"Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler de, bu genelge de öngörülen ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu tahsisat limitleri aranmaz ve DİİB kapsamında ihale sözleşmesi konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar kadar ham ayçiçeği yağı ve/veya ayçiçek tohumu ithal etmelerine izin verilir. Ayrıca, DİİB kapsamında yapılacak ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için ihracat taahhüdünün tamamlanması şartı aranmaz.”

· "Pirinç” başlıklı 9. bendi;

a) Genel Esaslar

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören DİİB'leri aşağıdaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.

ü İhracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip, çeltik veya kargo pirinç ithalatına izin verilir.

ü İkincil işlem görmüş ürün ihracat taahhüdü içiren DİİB'ler de dahil olmaz üzere, döviz kullanım oranı %80'i aşamaz.

b) İhaleler

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki resmi kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için pirinç tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında, çeltik veya kargo pirinç ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için ihracat taahhüdünün tamamlanması şartı aranmaz.

şeklinde değiştirildiği bildirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi