Türkçe

Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

Sirküler Tarih/No: 30.12.2016/1056

Sayı

: EGT/11658

İstanbul,30.12.2016

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.12.2016 tarihli yazıda;

İhracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat:2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” kapsamında düzenlendiği hususu hatırlatılarak,

Bu çerçevede, 26/12/2016 tarihinde yapılan değişiklik marifetiyle İhracat:2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nin yürürlükten kaldırıldığı ve İhracat:2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nin yürürlüğe girmiş bulunduğu,

İhracat:2016/1 sayılı söz konusu Genelge kapsamında diğer hususlar meyanında;

- Dönemsel ithalat kısıtlaması bulunan muhtelif ürünlerde ihracata tekabül eden miktarda ithalat yapılabilmesi,

- Kuruyemiş, kuru meyveler ve sert kabuklu meyvelerin ithalatını öngören dahilde işleme izin belgeleri (DİİB) kapsamında ürün bazında azami 800 ton ithalat yapılabileceği,

- Eşdeğer eşya olarak ithalatı yapılamayacak ürünlerin belirlenmesi,

- Azami fire oranlarının; buğdayın işlem görmüş ürün elde etmeye hazır hale getirilmesinde % 3, işlenmiş yağların yeniden rafinasyona tabi tutulmasında ise % 1 olarak belirlenmesi,

- Orkinos balığı ihracatını öngören DİİB'ler kapsamında azami yem kullanım miktarının 17 kg olarak belirlenmesi,

- Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı karşılığında çeltik ithalatı öngören DİİB'ler kapsamında, asgari verimlilik oranının %50 olarak belirlenmesi,

hususlarında muhtelif düzenlemelere yer verildiği; öte yandan, İhracat:2016/1 sayılı mezkur Genelge'nin, Bakanlıklerı internet sitesinin "İhracat Mevzuatı” bölümünde (http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEv) yer aldığı,

Bu çerçevede; mezkûr Genelge'de yer alan düzenlemelere riayet edilmesi minvalinde azami hassasiyetin gösterilmesini hususu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi