Türkçe

Tarımsal Dış Ticaret Sektör Politika Belgesi Çalıştayı Hk.-Sektör Sorun ve Çözüm Önerileri (İVEDİ)

Sirküler Tarih/No:03.12.2021/779

Sayı

:128-3450

İstanbul,03.12.2021

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MEMULLERİ İHRAATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla, TİM'den alınan 02.12.2021 tarihli yazıda özetle;

- Genel Müdürlüklerine bağlı Enstitülerde görevli araştırmacılar tarafından, ilgili birimlerle iletişim ve koordinasyon halinde Bakanlık taslakları oluşturulduğu,

- Söz konusu taslakların, özel sektör temsilcileri, STK'lar ve ilgili diğer kamu kurumlarının da yer aldığı çalıştaylarda değerlendirilerek eylem planları hazırlanarak belgelere nihai halinin verildiği,

- Hazırlanan nihai belgelerin başta Bakanlık makamı olmak üzere, T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanlığı makamları düzeyinde karar vericilere arz edildiği ve karar vericiler tarafından gıda ve tarım politikalarının belirlenmesi sürecinde kullanılmasının planlandığı

hususları ifade edilerek;

  • Bu çerçevede 2021 yılı içerişimde "Tarımsal Dış Ticaret Sektör Politika Belgesi 2021-2025 Bakanlık Taslağı” Bakanlıkları ilgili birimlerinin görüş ve önerileri de alınarak hazırlanmış olduğu,
  • Çalıştay hazırlık sürecine geçildiği, söz konusu politika belgesinin sektör paydaşları ile paylaşılması ve katkıların alınması amacıyla "Tarımsal Dış Ticaret Sektör Politika Belgesi 2021-2025 Çalıştayı”nın düzenleneceği,
  • Çalıştayda değerlendirilmek üzere; tespit edilmiş Birliğimiz uhdesindeki sektörlere ilişkin tarımsal ürünlerin dış ticaretinde yaşanılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik eylem planlarının yazı ekinde yer alan Eylem Planı şablonuna (EK-1) işlenerek Meclislerine iletilmesi hususları bildirilmektedir.

Bilgileri ve anılan çalıştayın hazırlık çalışmalarında kullanılmasını teminen fındık ve mamulleri ile kuru meyve ve mamulleri sektörü ihracatına ilişkin sorun ve çözüm önerileri bağlamında TİM'e iletilmesinde yarar görülen konular olması durumunda ekli tablo formatında 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 16:30'a kadar Genel Sekreterliğimize ( findik@iib.org.tr / kurumeyve@iib.org.tr ) e-posta adresine iletilmesi rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık - Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK-1:Eylem Planı Şablon Örneği

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Eylem Plani Sablon.pdf 420,62 KB İndir