Türkçe

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Uygulama Usul ve Esasları

Sirküler Tarih/No: 12.04.2012/376

Sayı

: TESVK/4374

İstanbul,12.04.2012

 

ÖNEMLİDİR

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

İlgi: 06.04.2012 tarih ve 4126 sayılı yazımız.
(Sirküler Tarih/No:06.04.2012/358)

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, ilgi'de kayıtlı yazımızla, 2012 yılına ilişkin Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinin (TEBLİĞ NO: 2012/2), 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı ve bu itibarla, söz konusu Tebliğe ilişkin hazırlanacak olan Uygulama Usul ve Esaslarının (UUE) hazırlandığına dair müteakip bildirime istinaden müracaatın tekemmül ettirilebileceği, bildirilmişti.

Bu defa, bahse konu Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin müracaatın tekemmül ettirilebilmesini teminen, bu Tebliğ hükümlerini yürütmekle görevli Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan söz konusu UUE'nin Genel Sekreterliğimize ulaştığı, erişim için de internet sayfamızda yayınlandığı hususunda bilgilerini rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter