Türkçe

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Sirküler Tarih/No: 04.01.2019/3

Sayı

:2-00080

İstanbul,03.01.2019

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret  Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 31/12/2018 tarihli, 40309796 sayılı yazıda;

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Kararı'nın 4'üncü maddesinde yer alan tablonun 3 ve 9'uncu sıra numaralarında bulunan 0409 GTİP'li bal ve 1601.00.99, 1602.31, 32 GTİP'li kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin 1 Ocak 2019 tarihinden sonra (bu tarih dahil) gerçekleştirilecek ihracatına ilişkin sağlanacak ihracat iadesi yardımı ödemesinin durdurulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Tarımsal İadeler Şubesi