Türkçe

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Sirküler Tarih/No: 24.02.2012/201

Sayı

: EGT/2496

İstanbul,24.02.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Meyve Suyu Endüstri Derneği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.02.2012 tarihli yazıda;

-Dünyada ve ülkemizde üretilen limon suyu konsantresinin sos olarak kullanımının %5'i geçmediği,

-Limon suyu konsantresinin özellikle son yıllarda gerek yurt içinde gerek yurt dışında %10 oranında limon suyu içeren "limonata” adlı içeceğin üretiminde kullanıldığı, bahse konu içeceğin tüketiminin ise hem ülkemizde hem de Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında tüketiminin giderek arttığı,

-Özellikle yurtdışında, limon suyu konsantresinin artık sadece meyve suyu üretiminde asitliği ayarlayıcı bir madde olarak değil, aynı zamanda doğrudan meyveli içeceklerin hammaddesi olarak da kullanımının arttığı

hususlarının ifade edildiğinden ve anılan ürünün ihracat iadesi yardımlarından faydalandırılmasının talep edildiğinden bahisle,

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin 2010/10 sayılı Tebliğ kapsamında limon suyu konsantresinin, 2009.39.39.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında ihraç edilmesi halinde, ihracat iadesi yardımlarından faydalandırıldığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.