Türkçe

Tasarım Desteği Tebliğinde Değişiklik

Sirküler Tarih/No: 04.06.2015/388

Sayı

: 4982

İstanbul,04.06.2015

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun yoğun çalışmaları sonucunda revize edilen Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/1) 4 Haziran 2015 Tarihli ve 29376 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu tebliğ değişikliği ile getirilen düzenlemeler aşağıda açıklanmaktadır:

· Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için istihdam edilen tasarımcılardan en fazla ikisi yabancı olabilecektir.

· Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye'de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200 bin ABD Dolara kadar yüzde 50 oranında 5 yıl süresince desteklenecektir.

· Tebliğin bazı eklerinde de değişikliğe gidilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi  - Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi