Türkçe

Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Sirküler Tarih/No: 13.02.2015/115

Sayı

: ARGUYG1/1277

İstanbul,13.02.2015

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, TOBB'dan alınan yazıya atfen;

- Türk Tasarım Danışma Konseyi bünyesinde Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan "Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)", Yüksek Planlama Kurulunun 26/08/2014 tarihli ve 2014/23 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve 02/11/2014 tarihli ve 29163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği;

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK), söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planının "Tasarımla ilgili sanayici, eğitimci, meslek örgütü ve kamu kuruluşu gibi farklı aktörler arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek" konulu 4 nolu hedefinin "Türkiye'nin tasarım envanterinin oluşturulması" tanımlı 1 nolu faaliyetinde sorumlu kuruluş olarak görevlendirildiği,

- Türk Tasarım Danışma Konseyinin 12/12/2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapılan toplantısında konu ile ilgili olarak ilk etapta 2015 yılı Haziran ayına kadar Endüstriyel Tasarım Envanterinin oluşturulmasının; kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla tasarım envanteri çalışmasında kullanılmak üzere, Birliğimiz üyesi endüstriyel tasarım yapan, endüstriyel tasarım yaptıran ve endüstriyel tasarımcı çalıştıran firmaların bilgilerine ihtiyaç duyulmakta olduğu ve firma bilgilerinin bildirilmesi istenmektedir.

Bu bağlamda, TOBB'a iletilmek üzere bahse konu firma bilgilerinin en geç 24 Şubat 2015 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize e-posta yoluyla (gemi@iib.org.tr) gönderilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi