Türkçe

Taşımacılıkta Katma Değer Vergisi

Sirküler Tarih/No: 10.09.2012/811

Sayı

: EGT/9839

İstanbul,10.09.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 07.09.2012 tarihi yazıda;

Birçok taşımacılık firmasının KDV istisnalarının uygulanması ile ilgili vergi başta olmak üzere çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kaldıkları ve lojistik hizmet üreten firmaların KDV istisnasının kapsamı, istisnanın kanıtlanması ve iadelerin alınmasında yaşadığı çeşitli sorunların Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 6 Mart 2012 tarihli ve 61 Sayılı KDV Sirküleri ile çözüldüğü,

Taşımacılık sektöründe genel olarak KDV Kanunundaki uygulamalar ile istisnalara ilişkin bazı tereddütlerin devam etmesi ve uygulamada yeknesaklık sağlanamaması nedenleriyle önümüzdeki aylarda UTİKAD tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenleneceği

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu toplantıda, dış ticaret taşımacılığında KDV ile ilgili olarak dile getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form aracılığıyla 17 Eylül 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form-KDV.doc 33,50 KB İndir