Türkçe

Taze İncir İhraç Tarihi Değişikliği

Sirküler Tarih/No: 09.08.2016/687

Sayı: ARGUYG1/7010

İstanbul,09.08.2016

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Bölge Müdürlüğünce oluşturulan "Taze (siyah) İncir Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu" tarafından, taze (siyah) incir ürününün hasat ve ihraç tarihleri 05/08/2016 tarihli ve 24969 sayılı yazıda bildirilmişti.

Bu defa, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 08/08/2016 tarihli ve 5937 sayılı yazılarında belirtilen hususlar ve iklim koşullarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte oluşan üretim artışının bir an evvel ihraç edilebilmesi amacıyla 10 Ağustos 2016 tarihi olarak belirlenen ihraç tarihinin, adı geçen Komisyonca 09 Ağustos 2016 tarihine alınması uygun görülmüştür.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi