Türkçe

Taze Meyve ve Sebze Sektörü Tarafından Afrika'da Yapılan Yatırımlar

Sirküler Tarih/No: 21.05.2012/480

Sayı

: ARGUYG1/5795

İstanbul,18.05.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Bakanlıkları Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nden bir yazı geldiği ve son dönemlerde taze meyve ve sebze sektöründe faaliyet göstermekte olan firmalar tarafından üretim faaliyetleri için alternatif bölge ve ülke arayışlarına girildiği, bu minvalde Kuzey Afrika bölgesinde, münhasıran Mısır, Ürdün ve Fas, yatırım yapılmakta olduğunun belirtildiği, bu nedenle özellikle Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli taze meyve ve sebze ürünlerine yönelik olarak getirilen denetimlerin aşılmaya çalışıldığının kaydedildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, konu ile ilgili yazılı ve görsel basın organlarında çeşitli haberlerin yer aldığı belirtilmektedir. Konuya dair medyada yer alan habere http://www.dunya.com/sebze-meyve-ihracatcisi-uretim-icin-misir,-urdun-ve-fasa-gidiyor-149629h.htm web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı'na bildirilmek üzere, söz konusu haberlerin doğruluğuna ve anılan yatırımların altında yatan sebeplere ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter Yrd.