Türkçe

TCI Akdeniz Konferansı / İzmir

Sirküler Tarih/No: 04.06.2012/522

Sayı

: EGT/6574

İstanbul,04.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 31.05.2012 tarihli yazıda;

Akdeniz Bölgesi'nde kümelenme politikalarının on yılı aşkın süredir geniş çapta uygulanmakta ve deneyimlenmekte olduğundan bahisle; bölgede ayrıca deneyim seviyesi, küme inisiyatif sayısı ya da politika yaklaşımları anlamında çeşitli bir yelpazede uygulamaların mevcut olduğu; Türkiye ulusal ölçeğinde, merkezi kamu kurumları, bölgesel ve yerel kurumlar ile diğer ilgili organların, kümelenmenin temel politika çerçevesini ve kümelenme-yenilikçilik gelişimine yönelik araçları oluşturmak üzere son yıllarda yoğun bir çalışma yürütmekte olduğu; bu yeni çerçevenin, ulusal, bölgesel ve küme ölçeğinde etkiye sahip olacağı ve kalkınma ajanslarının yeni yaklaşımların sınanacağı, pilot uygulamaya alınacağı ve ülke genelinde yürürlüğe sokulacağı bu mekanizma içerisinde hayati bir rol oynamasının beklendiği,

Bu çerçevede, ana teması Akdeniz Bölgesinde Ekonomik ve Sosyal Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kümelenme olan birinci TCI Akdeniz Konferansı'nın, TCI Network, İzmir Kalkınma Ajansı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Ege İhracatçı Birlikleri ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle organize edildiği; konferansta Akdeniz Bölgesindeki kümelenme ve yenilik politikaları ve uygulama deneyimleri üzerine paralel oturumlar ve paneller gerçekleştirilmesinin planlandığı; konferansın, kümelenme ve yenilik konularında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, politika yapıcılar ve uygulayıcılar için interaktif bir tartışma platformu oluşturmayı amaçladığı,

Konferansın temel amaçları arasında, katılımcı ülkelerin bu konudaki politikaları, deneyimleri ve ilginç örneklerinin paylaşılması ve kümelenme konusunda tanınmış akademisyenlerin bilgi birikimlerinden yararlanılarak başarılı ve yeni modellerin ortaya konmasının bulunduğu; kümelenmede yeni ve daha iyi yöntemlerin benimsenmesinin, sektörlerin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayabileceği; bu kapsamda TCI Akdeniz Konferansı'nın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük önem arz ettiği,

Başta Doğru Avrupa, Balkanlar, Akdeniz, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden 300'ün üzerinde, uzman, akademisyen, uygulayıcı ve girişimcilerin katılması beklenen konferansın, 14-15 Haziran 2012 tarihlerinde Swissotel Grand Efes Convention Centre'da paralel oturumlar şeklinde ek'li program çerçevesinde gerçekleştirileceği; konferans hakkında detaylı bilgiye, konferans resmi web sitesi http://www.egebirlik.org.tr/Asp/www.izmirconference.com aracılığıyla ulaşılabileceği; kayıtların on-line form aracılığı ile alındığı ve başvuruların aşağıdaki bağlantı aracılığı ile yapılabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel SekreterKONFERANSA KATILMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.


Detaylı Bilgi İçin:
Cangül KUŞ
İzmir Kalkınma Ajansı
Tel: 0 232 489 81 81 / 112
Faks: 0 232 489 85 05
E-posta: cangul.kus@izka.org.tr
ppkb@izka.org.tr
http://www.izka.org.tr/

 

Ek:
TCI Akdeniz Konferansı Programı (2 sayfa)


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Konferans_Programi.pdf 1.082,34 KB İndir