Türkçe

Teminat Mektupları

Sirküler Tarih/No: 20.01.2017/56

Sayı

: 561

İstanbul,20.01.2017

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Başaran Bayrak, Başkan Yardımcıları Sn. Devrim Orkun Kalkavan ve Sn. Cem Seven'den oluşan sektör temsilcilerimiz 12.01.2017 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat Zeybekçi ile gemi ve yat inşa sektörlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirmek üzere bir toplantı gerçekleştirmişlerdir.

Söz konusu toplantıda, Türk denizcilik sektörü için en önemli ihracat pazarı konumunda olan Norveç'ten alınan siparişler kapsamında yapılan gemi inşa sözleşmeleri gereği tersanelerimizden talep edilen ve Türk bankaları tarafından hazırlanan teminat mektuplarının özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında kabul edilmediği ve bu durumun sektör için ciddi mağduriyetlere sebep olduğu dile getirilmiştir.

Ekonomi Bakanlığı'ndan 19.01.2017 tarihinde alınan yazıda, sorunun çözümü için gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmekte olup, sektörde bu konuda mağduriyet yaşayan firmalarımız ile Türk bankalarının verdiği teminat mektuplarını kabul etmediği ileri sürülen Norveç'li firma bilgilerinin Genel Sekreterliğimizce derlenerek Bakanlıklarına iletilmeleri talep edilmektedir.

Bu bağlamda, bahsi geçen sorunun çözümü için yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere sorun yaşayan firmalarımızın, yaşadıkları sorunları ve firma bilgilerini Genel Sekreterliğimize (gemi@iib.org.tr) ivedi iletmeleri hususu rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi