Türkçe

Tersane Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sirküler Tarih/No: 02.01.2017/3

Sayı

: 14

İstanbul,02.01.2017

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2016 tarih ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile;

- Kısmi işletme izin belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izin belgesi geçerlilik süresi,

- Mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izin belgesi süresi,

- Askeri ve polis tesisleri hariç, 31/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesislerin, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini İdareye ibraz tarihi,

31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi