Türkçe

TEV Sorunu

Sirküler Tarih/No: 05.09.2016/755

Sayı

: UYG3/7953

İstanbul,05.09.2016

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, ihracatçılarımız tarafından Avrupa Birliği ülkelerinden Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında ithal edilen AB menşeli şeker kullanılarak üretilen şekerli mamullerin Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Bosna Hersek ve Gürcistan gibi ülkemiz ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkelere tercihli rejim kapsamında (EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile) ihracatında; Avrupa Birliği, bahse konu her bir ülke ve Türkiye arasında üçlü bir menşe kümülasyonu bulunmamasından dolayı (yani bahse konu her bir ülke ile Türkiye arasında sadece ikili menşe kümülasyonu bulunmasından dolayı) Telafi Edici Vergi (TEV) ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu sorunun ilgili mercilere iletilmesini ve bir çözüm yolu bulunabilmesini teminen, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Bosna Hersek ve Gürcistan'a ihracatta TEV sorunu yaşayan firmalarımızın, konu ile ilgili Dahilde İşleme İzin Belge Numaraları ile TEV'e konu olan şeker miktarlarının da yer aldığı imzalı dilekçelerini 09 Eylül 2016, Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekterliğimize, (ayrıca elektronik ortamda hububat@iib.org.tr e-posta adresine) ulaştırmaları hususu bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat Birliği Koordinasyon Şubesi

 

İletişim:
İlgili Personel: Muzaffer KILIÇ
Tel: 0212 454 05 00 (Dahili:1768)
E-posta: hububat@iib.org.tr