Türkçe

Tıbbi ve Tıbbi olmayan Bez Maske Testlerinin Ekoteks Laboratuvarı tarafından Yapılması

Sirküler Tarih/No:22.05.2020/332

Sayı

:742-02803

İstanbul,21.05.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; Çin'de başlayıp kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün neden olduğu salgın hastalıkla mücadele kapsamında, pandeminin topluma yayılmasını önlemekte koruyucu maske kullanımının oldukça önem kazandığı; söz konusu ürünlere hem ülke içinde hem de ülke dışından talebin oldukça arttığı hususu vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda, sektörden gelen yoğun talep doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 12.5.2020 tarih ve 54349872 sayılı yazısı ile dokuma ve örme kumaştan mamul bez maskelerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) ön izni aranmaksızın gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesi hususunda tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri'ne talimat verildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, TSE tarafından; COVID-19'un neden olduğu pandemi sürecinde virüse karşı koruma sistemleri ve ürünlerine olan yüksek talep nedeniyle, kullanılacak hijyenik maskelerin sahip olması gereken minimum gereklilikleri içeren bir kriter hazırlanması gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtilerek "TSE K 599 - Tekstilden mamul tekrar kullanılabilir koruyucu yüz maskeleri - Tıbbi olmayan” standardı oluşturulduğu ve erişime açıldığı belirtilmektedir.

Bu bağlamda, ülkemiz hazır giyim ve tekstil sektörümüz giyim ve ev tekstili gibi geleneksel ürünlerin imalatında dünyanın en güçlü ülkelerinden biriyken, maskelerin de yer aldığı, doğrudan insan sağlığı ile ilgili olduğu için çok çeşitli standartlar taşıması gereken medikal tekstil alanı sektör üreticileri için yeni bir alan olduğu; sektör firmalarından özellikle medikal standartlar konusunda çok fazla bilgi talebi ve soru geldiği; bu alanda, standartlara uygun üretim hem ülkemizin imajı açısından hem de büyüme potansiyeli yüksek pazarda ihracat payımızı arttırmamız açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, İTKİB iştiraki olan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan, cihaz dolanımı ve ekipmanlar konusunda tam teşekküllü akredite laboratuvarlarından biri olan Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.'de hem tıbbı olmayan maskelerde "TSE K 599 - Tekstilden mamul tekrar kullanılabilir koruyucu yüz maskeleri - Tıbbi olmayan” hem de tıbbi maskelerde "TS EN 14683-Tıbbi yüz maskeleri - Gereklilikler ve deney yöntemleri” ve ilgili diğer tüm testlerin yapılmakta olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.
Adres: Esenyurt Firüzköy Bulvarı No:29 P.K: 34320  Avcılar - İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 676 78 66; Faks: 0212 695 20 31; e-posta: info@ekoteks.com