Türkçe

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - İsviçre ve Bosna Hersek

Sirküler Tarih/No:01.03.2021/164

Sayı

:286-00859

İstanbul,26.02.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 2 Mart 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında İsviçre'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 4 Mart 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Bosna Hersek'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

İsviçre Sohbet Toplantısı:
https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-isvicre

Bosna Hersek Sohbet Toplantısı:
https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-bosna-hersek