Türkçe

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Sırbistan ve Avusturya

Sirküler Tarih/No:08.03.2021/184

Sayı

:309-00990

İstanbul,08.03.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı' ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda; Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 9 Mart 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Sırbistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 11 Mart 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Avusturya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Sırbistan Sohbet Toplantısı :https://bit.ly/2MA5PXn 

Avusturya Sohbet Toplantısı :https://bit.ly/3sDa0Ba