Türkçe

Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri

Sirküler Tarih/No: 08.11.2017/853

Sayı

: EGT/9436

İstanbul,08.11.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ülkemizdeki işleyişini yürüten Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu'nun çalışmaları kamu ve özel sektör işbirliği ile sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07.11.2017 tarihli yazıda; söz konusu Anlaşma temelinde ülkemiz ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'den müteşekkil Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) revizyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek Ticaretin Kolaylaştırılması Faslı müzakerelerinde vizyon sağlaması açısından sektörün değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen EFTA pazarında karşılaşılan gümrük ve diğer sınır idareleri kontrolleri, bu ülkelerdeki iş ortaklarının ihracat ürünlerine konu belge usul ve edinim süreleri, DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması hükümlerine aykırı olarak maruz kalınan tarife dışı engeller ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüş ve değerlendirmelerin (varsa belge örnekleri ile birlikte) EK'li form vasıtasıyla en geç 10 Kasım 2017 Cuma günü saat 12:00'ye kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK: Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_TicaretinKolaylastirilmasi_8.11.2017.doc 34,50 KB İndir