Türkçe

Ticarette Teknik Engellerin Önlenmesi

Sirküler Tarih/No: 02.09.2013/653

Sayı

: EGT/8720

İstanbul,02.09.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27.08.2013 tarihli yazıda;

Anılan Bakanlık ve Sekretaryasında oluşturulan "Ticarette Teknik Engeller Komitesi” ile "Ticarette Teknik Engeller Çalışma Grubu”nun ihracatta karşılaşılan engellerin önlenmesi, böylece ülkemiz ürünlerinin dış pazarlara mümkün mertebe hiçbir engelle karşılaşmadan girmesi üst hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü,

Söz konusu gelişmeler ile ilgili olarak;

-Santiago Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden temin edilen, ithalat öncesinde izin alınması gereken mallar ile müracaat edilecek kamu kurumlarını gösteren listenin bir örneğinin Ek-1'de,

-Addis Ababa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla Etiyopya Standartlar Enstitüsü'nden temin edilen zorunlu standartlara tabi ürün listesinin Ek-2'de,

-Irak'a yapılan zeytin ve reçel ithalatında uygulanan son kullanma sürelerine ilişkin Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol Kurumu'nun (COSQC), Bağdat Büyükelçiliği'ne göndermiş olduğu 24.07.2013 tarihli yazının ise Ek-3'te yer aldığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Ek-1: Şili - İzin Alınması Zorunlu Mallar Listesi (1 sayfa)
Ek-2: Etiyopya - Zorunlu Standartlar Listesi (7 sayfa)
Ek-3: Irak - COSQC Yazısı (2 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ek 1-2-3.pdf 4.829,51 KB İndir