Türkçe

Ticari Kalite Denetimleri - Mevzuat Çalışmaları

Sirküler Tarih/No: 31.10.2018/627

Sayı

: 5401-06367

İstanbul,31.10.2018

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 25.10.2018 tarihli yazıda; tarım ürünlerinin ticari kalite denetimine ilişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi:2018/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği”nin güncellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğinden bahisle, ilgili taraflardan alınan görüşler ve uygulamada karşılaşılan hususlar çerçevesinde hazırlanan taslakların ekte iletildiği belirtilmekte, bahse konu taslaklarda yapılan düzenlemelerin (taslaklar üzerinde renklendirilmiş) uygulamaya konulmadan önce ihracatçılar tarafından bilinmesi ve değerlendirilmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, taslaklarla ilgili ayrıca dikkat çekilmesinde fayda görülen hususlara aşağıda yer verildiği, bu kapsamda;

- Halihazırda ticari kalite denetimleri kapsamında bulunan yumurtanın ve "2008.19.19.00.13 2008.19.95.00.13, 2008.19.19.00.16, 2008.19.95.00.16, 2008.19.19.00.18, 2008.19.95.00.18” gümrük tarife istatistik pozisyonlu işlenmiş fındıkların Tebliğ kapsamından çıkarılıp çıkarılmaması;

- 25 Kg ve altı ambalajlarda olan zeytinlerin de denetime tabi olması

hususlarında görüşlere ihtiyaç duyulduğu; diğer taraftan, mezkûr Tebliğ'in kuru ve kurutulmuş ürünler listesinde yer alan, "İç Antepfıstığı Standardı"nın 2018 yılında revize edildiği; Tebliğ'e, anılan standardın 2018 versiyonunun dahil edileceği; bu kapsamda, bu ürüne yönelik eski ve yeni standartların incelenmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletilmesini teminen söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerin ekte yer alan görüş formu vasıtasıyla en geç 31 Ekim 2018 Çarşamba saat 17:00'ye kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EKLER:
1- 2019-21-Tebliğ Taslağı
2- Taslak Ek-1A
3- Taslak Ek-1B
4- Taslak Ek-1C
5- Taslak Ek-2
6- Taslak Ek-3
7- Taslak Ek-4
8- Taslak Ek-5
9- Taslak Ek-6
10- Görüş Formu

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
ek10_Ek_Gorus Formu.docx.docx 11,97 KB İndir
ek1_Ek_2019-21-Teblig Taslagi.docx.docx 24,52 KB İndir
ek2_Ek_Taslak Ek-1A.docx.docx 59,81 KB İndir
ek3_Ek_Taslak Ek-1B.docx.docx 97,68 KB İndir
ek4_Ek_Taslak Ek-1C.docx.docx 70,02 KB İndir
ek5_Ek_Taslak Ek-2.docx.docx 25,81 KB İndir
ek6_Ek_Taslak Ek-3.doc.doc 56,00 KB İndir
ek7_Ek_Taslak Ek-4.docx.docx 17,37 KB İndir
ek8_Ek_Taslak Ek-5.docx.docx 14,69 KB İndir
ek9_Ek_Taslak Ek-6.doc.doc 66,00 KB İndir