Türkçe

Ticari Uyarı

Sirküler Tarih/No: 30.04.2013/358

Sayı

: EGT/4889

İstanbul,30.04.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Londra Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29.04.2013 tarihli yazıda;

Anılan müşavirliğe son zamanlarda firmalarımızdan ulaşan taleplerde, İngiltere'de yerleşik olduğunu iddia eden ve yatırım kredisi sağlamak üzere birçok ihracatçı firmamızı ziyaret ederek kredi sağlamak istediğini bildiren "Capital Investment Agency” firması hakkında bilgi istendiği; bu kapsamda yapılan araştırmalarda, Capital Investment Agency firmasının İngiltere'de limited şirketlerin kayıtlı olmakla yükümlü olduğu kamu kurumu Şirket Kayıt Kurumu'nda (Companies House) kaydının bulunamadığı; ayrıca, söz konusu firmanın, finansal kuruluşların ve finansal hizmet vermeyi haiz bireylerin izin almaları gereken Türkiye'deki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) benzeri kuruluş olan The Financial Servises Authority'de (FSA) de kaydının bulunmadığının ifade edildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi