Türkçe

TİM Odaklı İnoSuit Programı

Sirküler Tarih/No:07.12.2021/784

Sayı

:884-3490

İstanbul,07.12.2021

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda; TİM tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programının; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediği; bu kapsamda, ülkemizde "inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi iş birliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımızın eşleştirildiği ve eşleştirilen firmalarımızda kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edildiği ifade edilmektedir.

TİM İnoSuit Programı'nın ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesine uygun olarak yapısı İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşan "Odaklı İnoSuit” olarak yapılandırıldığı; yeni program ile birlikte TİM ve İhracatçı Birlikleri destek miktarı %25'ten %50'ye yükseltilerek ilk döneminin 1 Mart 2021 tarihinde uygulanmaya başlandığı; 1 Mart 2022 tarihinde 3. döneminin başlaması planlanan TİM Odaklı İnoSuit Programı'nın firma ve mentor başvuruları devam ettiği ve son başvuru tarihinin 21 Ocak 2022 olarak belirlendiği; başvuruların TİM web sitesi üzerinde yer alan https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inosuit-ino bölümünden on-line olarak gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

TİM Odaklı İnoSuit Programı Tanıtım Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=ajDIyObNUjA&t=15s

EK: TİM Odaklı İnoSuit Programı Bilgi Notu (7 Sayfa)

 İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Bilgi Notu.pdf 2.898,25 KB İndir