Türkçe

TMO Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Sirküler Tarih/No: 26.09.2016/810

Sayı

: UYG3/8298

İstanbul,26.09.2016

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE
SİRKÜLER

Sayın Üyemiz;

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan bir yazıda kuruluşları stoklarında bulunan yerli ekmeklik ve yerli makarnalık buğdayların (Gaziantep ve Şanlıurfa şube müdürlükleri makarnalık buğday stokları hariç olmak üzere) mamul madde ihracatı sonrası satışa açılmasıyla ilgili ‘Mamul Madde İhracatlarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları' çerçevesinde satışa verileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat Birliği Koordinasyon Şubesi

 

EK: TMO Yazısı (1 sayfa)