Türkçe

TMO Piyasa Durumuna İlişkin Görüş ve Öneriler

Sirküler Tarih/No: 07.12.2012/1079

Sayı

: ARGUYG3/13413

İstanbul,07.12.2012

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

TMO- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda,

1938 yılında kurulmuş olan TMO'nun temel görevinin; başta hububat olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen diğer tarımsal ürünlerin piyasasını düzenlemek olduğu, bu amaçla yürütülen çalışmalarda, ürün piyasasına ilişkin tüm tarafların ortak bir paydada buluşturularak ülke menfaatlerinin korunmasının esas alındığı,

Bu amaçla, mümkün olan zaman aralılarında düzenlenen sektör raporlarına ilave olarak, tüm paydaşların gönüllülük esasında ve düzenli olarak görüş ve önerilerini iletebileceği bir iletişim ağı kurulmasının, belirlenen politika ve uygulamalarda daha hızlı ve katılımcı kararlar alınmasına katkı sağlayacağı düşünüldüğü bildirilmektedir.

Bu kapsamda, TMO'ya iletilmesini teminen sektörle ilgili olarak, hububata ilişkin iç piyasa, dış piyasa, TMO uygulamaları ve diğer konulardaki görüş ve önerilerin 11.12.2012 tarihine kadar koordinasyon3@iib.org.tr e-posta adreslerine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi