Türkçe

Tonilato Belgesi

Sirküler Tarih/No: 31.12.2012/1150

Sayı

: ARGUYG2/14399

İstanbul,31.12.2012

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 22.11.2012 tarih ve 12240 sayılı yazısına ve Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 13.11.2012 tarihli ve 17516 atfen, 12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tonilato ölçme talebinde sunulması gereken belgelerin belirlendiği, ancak yurtdışında inşa edilen bazı gemilerle ilgili ölçme talebinde sunulması gereken belgelerin özellikle de endaze planının sunulmaması durumunda geminin inşa edildiği tersanede idarenin uzman personelince gemiye ait projeler ile gemi üzerinde yapılacak kontrol ve denetim neticesinde tonilato belgesi düzenlenebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AB ve Gemi Birliği Koordinasyon Şubesi