Türkçe

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Görüş Bildirimi

Sirküler Tarih/No: 20.06.2016/578

Sayı

: ARGUYG3/5869

İstanbul,20.06.2016

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda özetle; sektör toplantılarına ilave olarak tüm paydaşların gönüllülük esasına dayalı, düzenli olarak görüş ve önerilerini iletebileceği bir iletişim ağı kurulmasının, söz konusu kurumun politika ve uygulamalarının daha etkin ve katılımcı olmasına katkı sağlayacağının değerlendirildiği belirtilerek, bu kapsamda sektör temsilcilerinden aylık olarak alınan görüşlere ilave olarak, kurum internet sayfasında "Sektör Görüşleri” adı altında, ilgili sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik bir panel oluşturulduğu bildirilmektedir.

Buna ilaveten, sektörümüzle ilgili olarak hububata ilişkin iç ve dış piyasa, TMO uygulamaları ve diğer konulardaki tespit, görüş ve önerilerinizin 24.06.2016 tarihine kadar (cagatay.maras@tmo.gov.tr, zubeyde.kiziltepe@tmo.gov.tr) e-posta adreslerine yazılı olarak veya http://www.tmo.gov.tr/ adresi giriş sayfasında yer alan "Sektör Görüş ve Önerileri” panelinden de giriş yapmak suretiyle anılan kuruma bildirilebileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat Birliği Koordinasyon Şubesi