Türkçe

Torba Yasa'ya İlişkin Süre Uzatımları

Sirküler Tarih/No: 03.12.2014/868

Sayı

: ARGUYG1/10936

İstanbul,03.12.2014

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yazıda; 6652 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” da yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının (Karar Sayısı: 2014/7016) 30.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunduğu bilgisi verilmektedir.

Bahsekonu Kararnamenin 1. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca 6652 sayılı Kanun'un 73. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde yer alan, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere, asli ve feri anme alacaklarının tahsilinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri ve ilk taksit ödeme süreleri ; 6552 sayılı Kanun'un 80. Maddesinde yer alan, bazı gümrük mevzuatlarından doğan gümrük vergileri, idari para cezalarının tahsilinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri ve ilk taksit ödeme süreleri, anılan maddelerde yer alan sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatıldığı,

1. maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, 6552 sayılı Kanun'un geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının a bendinde yer alan; kalkınma ajanslarının ilgili kanun gereğince sanayi ve ticaret odalarından olan ve 31.12.2013 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulunan alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri ve ilk taksit ödeme süreleri; anılan maddede yer alan sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatıldığı,

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanun kapsamında tahsili gereken oda payları ve aidat borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri konusunda ise süre uzatımına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK: Bakanlar Kurulu Kararı (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
BakanlarKuruluKarari.pdf 280,84 KB İndir