Türkçe

Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması (CPTPP)

Sirküler Tarih/No: 21.01.2019/43

Sayı

: 124-00455

İstanbul,21.01.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; "Kapsamlı Yenilikçi Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması”nın (CPTPP) Singapur'un da içinde bulunduğu yedi ülkenin (Meksika, Japonya, Singapur, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya ve Vietnam) onay süreçlerini tamamlamaları ile birlikte 30 Aralık 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

T.C. Singapur Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısı aşağıda bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

"Malumları olduğu üzere, Kapsamlı ve Yenilikçi Trans Pasifik Ortalık Anlaşması (CPTPP) Singapur'un da içinde bulunduğu yedi ülkenin (Meksika, Japonya, Singapur, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya ve Vietnam) onay süreçlerini tamamlamaları ile birlikte 30 Aralık 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Dünyanın en önemli serbest ticaret anlaşmaları arasında sayılan söz konusu anlaşma ile küresel ekonominin %13,5'ini temsil eden 11 adet Asya - Pasifik ülkesi (Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam) arasında mal ve hizmetlerin büyük ölçüde serbest dolaşımı ile kamu alımı, e-ticaret ve yatırım alanlarında yeni kurallar düzenlenmektedir. Toplam 10 trilyon ABD Doları gayrisafi yurtiçi hasılaya ve 500 milyonluk nüfusa hitap eden bahse konu anlaşmanın bölge ticaretini önemli ölçüde arttıracağı tahmin edilmektedir.

Singapur, 2017 yılında toplam mal ticaretinin %22'sini CPTPP ülkeleri ile gerçekleştirmiş olup, anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte anılan ülkeler ile yapılan ticaretin %94'ü gümrük vergisinden muaf şekilde gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Singapur'un Kanada ve Meksika ile imzaladığı ilk tercihli ticaret anlaşması olması sebebiyle de anılan anlaşmaya önem verilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu anlaşmaya ilişkin Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan basın bildirisinin bir örneği ekte sunulmaktadır.

Singapur, Güneydoğu Asya'daki en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi konumundadır. 2017 yılında 385 milyar ABD Doları ihracat ve 338 milyar ABD Doları ithalat gerçekleştirmiş olup, bu ithalatın yarısından fazlasını re-eksport yoluyla diğer ülkelere ihraç etmiştir.

Bu itibarla, gerek Güneydoğu Asya'daki konumu ve bölge ülkeleri ile olan ikili ve ticari ilişkileri gerek CPTPP ile ivme kazanacak olan bölge ticareti ve gerekse ülkemiz ile Singapur arasında aktedilmiş olan Serbest Ticaret Anlaşması göz önüne alındığında ihracatçılarımız açısından hem bölge ülke pazarlarına açılma hem de iç pazarda paylarını artırma noktasında Singapur'a odaklanmalarının önemli olacağı değerlendirilmektedir.

 

EK: Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı - CPTPP Basın Bildirisi (5 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanligi - CPTPP Basin Bildirisi_21.9.2019.pdf 1.350,72 KB İndir