Türkçe

Tunus Tarafınca Alınan Önlem

Sirküler Tarih/No:12.02.2018/116 

Sayı

:EGT/1198

İstanbul,12.02.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 19.12.2017/968 tarihli ve sayılı sirkülerimiz

Bilindiği üzere; Tunus tarafından 2018 yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere MFN vergi hadlerinin yükseltildiği ve Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması eki Liste II kapsamı Türkiye menşeli ürünlerden 33, 34, 40, 48, 61, 62, 63, 64, 72, 76, 84, 85 fasıllarına ait olanlar için yürürlükteki gümrük vergisinin %90'ı sınırında istisnai gümrük vergisi uygulanacağı; bu uygulamanın Ocak 2018'den itibaren iki yıl sürdürülmesinin, sonraki üç yıl eşit oranlarda kademeli olarak indirilerek kaldırılmasının öngörüldüğü hususu ilgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07.02.2018 tarihli yazıda;

Bahse konu düzenleme çerçevesinde Tunus tarafından ürün bazında uygulanan gümrük vergisi oranları hakkında malumat edinmek üzere İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine başvuran firmalarımızın Tunus Ticaret Müşavirliği'ne yönlendirilmesi hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi