Türkçe

Tunus'taki İthalat Denetimleri

Sirküler Tarih/No: 08.11.2017/850

Sayı

: EGT/9421

İstanbul,08.11.2017


İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Tunus Ticaret Müşavirliği'nden Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde alınan 07.11.2017 tarihli yazıda; Tunus'ta dış ticaret açığının giderek artması ve döviz sıkıntısının önemli boyutlara varması nedeniyle yerli ürün kullanımının teşvik edilmesi ve artan dış ticaret açığının dengelenmesi amacıyla;

1-Tunus Merkez Bankası'nın ithalatı öncelikli ve zaruri olmayan bazı ürünlerin ithal işlemleri için Tunus'ta yerleşik bankaları, kredi mektubu vermemeleri ve ithalatçıların hesaplarında fatura bedeli karşılığı Tunus Dinarı bulundurmaları kaydıyla akreditif açılması konusunda talimatlandırdığı,

Tunus Ticaret Bakanlığı ile Tunus Merkez Bankası'nın yayınladıkları ortak genelgeyle, ithalat üzerindeki denetimleri arttırmak amacıyla, 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren Tunus'taki ithalatçı firmalara ithal edilecek ürünlerin gümrük işlemleri için hazırlayacakları dosyaya ihracatçı ülkelerin gümrük belgelerini ekleme zorunluluğunun getirildiği ve esasen bu taleple gümrük beyanlarında şeffaflığın sağlanmasının ve fiyatların düşük gösterilmesinin önlenmesinin hedeflendiğinin kaydedildiği,

Anılan ürün listesinde tüketim malı niteliğinde olan peynir, doğal bal, çikolata, alkollü içecekler gibi ürünlerin yanı sıra hammadde/ara mal/yedek parça niteliğinde bulunan ya da yerli üretiminde sorun olan kozmetik ürünler, oto yedek parçaları ve mekanik araçların bulunduğu,

2-Diğer taraftan, Gümrük İdaresi, Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası ortak tebligatı ile ithalatında Gümrük Çıkış Beyannamesi aranabilecek bazı gıda, kozmetik, plastik, giyim, elektronik, otomotiv sanayi ürünleri ile oyun/eğlence kapsamlı ürünler içeren daha dar kapsamlı ürün listesinin de Gümrük İdaresi sitesinde yayınlandığı,

3-Bunlara ek olarak, Ticaret Bakanlığı sitesinde kozmetik, oyuncak ve okul malzemeleri ile ilgili uygunluk belgesi aranması suretiyle ürün güvenliği kontrolü yapılması konusunda bir kararın yayınlandığı,

Yukarıda bahse konu söz konusu 3 (üç) karara konu ürünlerde çakışmalar olması nedeniyle, ihracatçılarımıza yol gösterebileceği düşüncesiyle Tunus Ticaret Müşavirliğimizce anılan ürünleri üç ayrı sütunda bir araya getiren bir tablo hazırlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Tunus Ticaret Müşavirliği Bilgi Notu (11 Sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
TunusTicaretMusavirligiBilgiNotu_8.11.2017.pdf 80,60 KB İndir