Türkçe

Tunus'un İthalatta Uygulamaları

Sirküler Tarih/No: 10.04.2018/262

Sayı

:EGT/2662

İstanbul,09.04.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 08.11.2017 Tarihli ve 850 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; Tunus'ta tüketim malı niteliğinde olan veya yerli üretimi bulunan ürünlerin ithalatı konusunda alınan üç karara konu ürünlere ilişkin olarak Tunus Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan güncel liste İlgi'de kayıtlı sirküler ile duyurulmuştur.

Bu defa, Tunus Ticaret Müşavirliği'nden Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09.04.2018 tarihli yazıda; Tunus Merkez Bankası'nın akreditif işlemleri için ithalatçının ürün bedeline karşılık gelen Tunus Dinarı kaynaklarını teminat göstermesi şartıyla ithal edilebilecek ürün listesinde birkaç değişikliğe gidildiğini ve bu ürünlerin Tunus'a girişlerinde bazı ithalat işlemlerinin uygulamadan muaf tutulduğunu internet sitesinde duyurduğu belirtilmektedir.

Tunus Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın, ithalatında Gümrük Çıkış Beyannamesi (GÇB) aranabilecek ürünler listesinde birkaç değişikliğe gidildiği ve bazı ithalat işlemlerinin uygulamadan muaf tutulduğu hususlarını internet sitelerinde duyurdukları ve bu aşamada ithalatta GÇB'nin yeminli tercümesinin kabul edileceğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu gelişmeler ile Müşavirliğimizce güncellenmiş ürün tablosu ekte bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Mart 2018 Listeleri AKREDİTİF için Tunus Dinarı+ GÇB Talep Edilecekler+ Ürün Güvenliği Listeleri Kümülatif Tablo (11 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
tunus tablo.pdf 333,25 KB İndir