Türkçe

Tunus'un Tüketim Malı İthalatı

Sirküler Tarih/No: 15.02.2019/93

Sayı

: 270-01041

İstanbul,15.02.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Tunus Ticaret Müşavirliği'nden T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; tüketim mallarına ilişkin alınan önlemler hakkında Tunus Ticaret Bakanlığı'nın aşağıda belirtilen internet adresinde bir açıklama yer aldığı belirtilmektedir.

Söz konusu açıklamada, mevcut ticari ve ekonomik temelli önlemlerin piyasayı korumada yetersiz kaldığı, gıda ve sanayi ürünlerinin güvenliğine ilişkin Meclise sunulan iki kanun taslağının henüz incelemeye alınmadığı, bu nedenle geçiş dönemi tedbiri olarak piyasa gözetimi ve denetimini sağlayabilme amacıyla söz konusu ürünlerin ithalatı aşamasında tüketiciyi korumaya yönelik teknik kontrollerin yapılmasına karar verildiğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu ürünlerin; gıda ürünü, gıda ile temas eden ürün veya deri ile temas eden ürün olduğunun bildirildiği, bu ürünler için hazırlanmakta olan teknik düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanana kadar, ithalat aşamasında yürürlükteki kalite ve güvenlik temelli standartlar bazında denetim yapılacağının belirtildiği bildirilmektedir.

Ayrıca, konuyla ilgili olarak bilgisine başvurulan Dış Ticaret Genel Müdürü Khaled Ben Abdallah'ın, teknik düzenlemelerin resmileşmesi ile bu ürünlerin izne tabi olmaktan çıkarılacağını ve belirlenen şartlarda bu ürünleri ülkeye getirmeyi taahhüt eden firmalarca ithal edilebilir hale geleceğini ifade ettiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Tunus Ticaret Bakanlığı açıklaması için link:
http://www.commerce.gov.tn/Fr/static/ar/image/controle_technique_cahier_des_charges_note_explicative_finale.pdf