Türkçe

Türk - Amerikan İş Konseyi Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 17.12.2012/1109

Sayı

: EGT/13809

İstanbul,17.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14.12.2012 tarihli yazıda;

DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından, Small Enterprise Assistance Fund (SEAF) Kurucu Ortağı ve İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Bert van der Vaart'ın katılımlarıyla 18 Aralık 2012 tarihinde saat 15:30'da TOBB Plaza İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirileceği,

SEAF Kurucu Ortağı'nın girişim partneri Globalturk Capital kanalıyla, 2013'ten başlamak üzere aktif olarak Türkiye'nin %70'ini oluşturan KOBİ'lere yatırım fırsatlarını takip etmeyi planladığından bahisle,

Söz konusu toplantıya ilişkin ayrıntılı bilginin DEİK'ten (amerikastaj@deik.org.tr, 0212 339 50 65) temin edilebileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi