Türkçe

Türk Eximbank ile KGF İşbirliği Tanıtım Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 04.04.2017/271

Sayı

: EGT/2950

İstanbul,04.04.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30.03.2017 tarihli yazıda; İhracatta Atılım Yılı olarak ilan edilen 2017 yılında ihracatçılarımıza yönelik bir dizi yeni teşvik ve destek programlarının açıklandığından bahisle, bu yeniliklerden biri olarak da Kredi Garanti Fonu (KGF) ve kredi garanti kuruluşlarına Hazine desteği sağlanmasına ilişkin şartları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişiklikle Hazine desteğinin 2 milyar liradan 25 milyar liraya yükseltildiği ve bu destek kapsamında kullandırılabilecek kredi miktarının da 250 milyar lira olarak belirlendiği ifade edilerek,

Bu çerçevede; Türk Eximbank Genel Müdürü Sn. Adnan YILDIRIM ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Sn. İsmet GERGERLİ'nin katılımlarıyla 6 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14:00'da WOW İstanbul Hotel'de, yeni düzenlemelerle ilgili olarak "İhracatın Finansmanında Türk Eximbank ile KGF İşbirliği” konulu bir tanıtım ve bilgilendirme toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerinin aşağıdaki tabloya uygun olarak en geç 4 Nisan 2017 Salı saat 17:00'ye kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Program:
Saat: 13:30 (Kayıt ve karşılama)
          14:00 (Toplantı)

Açılış Konuşmaları
· TİM Başkanı Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Sunumlar
· KGF Genel Müdürü Sn. İsmet GERGERLİ

· Türk Eximbank Genel Müdürü Sn. Adnan YILDIRIM

· Soru-Cevap

 

FİRMA ADI/UNVANI

FİRMA VERGİ NO

KATILIMCI ADI/SOYADI

GÖREVİ

TELEFON

E-POSTA