Türkçe

Türk Eximbank Tunus Ülke Kredisi

Sirküler Tarih/No: 29.08.2013/650

Sayı

: EGT/8699

İstanbul,29.08.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türk Eximbank'ın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27.08.2013 tarihli yazıda;

Tunus'a açılacak 200 milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin Genel Çerçeve Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği ve bahse konu kredinin, Türk firmaları tarafından Tunus'a gerçekleştirilecek sermaye malı ihracatının ve Türk müteahhitleri tarafından bu ülkede gerçekleştirilecek projelerin finansmanı amacıyla kullandırılacağı,

Bu kapsamda, projeler için ihracat kontrat bedelinin Türkiye'den gerçekleşen mal ve hizmet ihracatı ile 3. ülkelerden alınacak mal ve hizmetin toplamı olduğu, Türkiye kapsamının %100'ünü geçmeyecek şekilde ihracat kontrat bedelinin %85'ine kadar kredi sağlanacağı, bakiye %15'lik kısmının ihracatçıya alıcı/işveren tarafından ödendiğinin Türk Eximbank'a tevsik edileceği; ayrıca, Türk mal ve hizmet tutarının %30'una kadar yerel harcamaların (Tunus) finanse edileceği,

Tunus Cumhuriyeti'ne açılan krediden yararlanacak Türk ihracatçılarının resmi kredi talebinden önce Türk Eximbank'tan Niyet Mektubu almaları gerektiği;
ayrıca, OECD düzenlemeleri çerçevesinde ihracatçı firmalardan risk primi tahsil edileceğinin iletildiği; bu çerçevede, firmaların Türk Eximbank ile görüşmeden fiyat belirlememeleri, fiyat pazarlığına girişmemeleri ve satış sözleşmesi imzalanmadan önce tahsil edilecek risk primi ile ilgili bilgi almalarının önem arz ettiği,

Kredi başvurularının Tunus Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından her işleme yönelik kapak yazısı ile eki "Borçlu Talep Formu”nun Türk Eximbank'a iletilmesi suretiyle yapılacağı; projeler için resmi kredi talebinin ekinde işleme yönelik fizibilite raporu, mallar için satış sözleşmesinin yer alacağı; ayrıca, Tunus Cumhuriyeti'ne açılan krediden yararlanacak Tunus tarafının, anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip dört yıl içerisinde kredi başvurusu yapabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi