Türkçe

Türk Eximbank Yurtdışı Referans Banka Listesi

Sirküler Tarih/No: 24.12.2012/1135

Sayı

: EGT/14114

İstanbul,24.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21.12.2012 tarihli yazıda;

İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitlere uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlaması hedefleri doğrultusunda son dönemde özellikle orta ve uzun vadeli kredi, garanti ve sigorta programlarına ağırlık verildiği,

Alıcı kredisi niteliğinde olan Ülke Kredileri Programı'na yönelik Ülke Limitleri Listesi'nin oluşturulmasında 2012 yılında uygulamaya konan uygulama ile ülkelere münferit limit tanınması uygulamasına son verilerek OECD tarafından sınıflandırılmış tüm ülkelere (Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey Kore hariç) yer aldıkları OECD risk sınıflandırılmasına göre azami limitler tanındığı; diğer taraftan, 2012 yılı ve sonrasına yönelik olarak belirlenen yeni strateji dahilinde, ülkelerde teminat olarak yalnızca devlet garanti mektubu kabul edilmesi uygulamasının terk edilerek, Türk Eximbank tarafından muteber bulunan kamu veya özel bankalarına kredi hattı açılması amacıyla, ek'te yer alan "Yurtdışı Referans Banka Listesi”nin oluşturulduğu,

Bu itibarla, Türk Eximbank'ın borçlusu olacak söz konusu referans listesindeki bankalardan kredi başvurusu gelmesi halinde, işlemin özelliğine ve bankanın başvuru anındaki finansal durumuna göre yapılacak analiz sonucunda limit tahsisi yapılabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Referans Banka Listesi (4 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
BankaListesi.pdf 1.766,09 KB İndir