Türkçe

Türk Standardlarının 2017 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi

Sirküler Tarih/No: 26.01.2018/67

Sayı

: EGT/698

İstanbul,25.01.2018

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 25.01.2018 tarihli yazıda; Türk standartlarının 2017 yılı sistematik gözden geçirilmesine ilişkin Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'nden Bakanlıklarına yapılan bildirimde, uluslararası ve Avrupa Birliği standart hazırlama prosedürleri gereğince basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan standartların revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiğinin; TSE tarafından hazırlanmış olan ve 2013 yılında yayımlanmış bulunan Türk standartları ile bu uygulamaya paralel bir çalışmanın TSE tarafından başlatıldığının; bu itibarla, Türk standartlarının uluslararası prosedürlerle uyumluluğunu sağlamak açısından bu standartları bizzat kullanan ve uygulayan taraflarca kontrol edilmesi ve işbu kurumların görüşlerinin alınması hususlarının önem arz ettiğinin ifade edildiğinden bahisle,

Bu kapsamda, https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632 linkinde bulunan ve sektörel bazda sınıflandırılmış ilgili Türk standartlarının gözden geçirilmesi ve yine bu linkte yer alan "oy formu” formatında iletilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede; Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesini teminen ve mezkur linkte yer alan gıda standartlarına ilişkin görüşlerin anılan formatta, en geç 26 Ocak 2018 Cuma mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi