Türkçe

Türk Standardlarının 2017 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi

Sirküler Tarih/No: 09.01.2018/24

Sayı

: EGT/217

İstanbul,09.01.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türk Standardları Enstitüsü'nden alınan 5.1.2018 tarihli iletide; uluslararası ve Avrupa Birliği standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standardlar'ın; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiğinden bahisle, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2013 yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatıldığı; buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standardlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerektiği; bu sistematik gözden geçirme işleminin, Türk standardlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı; bu standardları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük öneminin bulunduğu,

Bu bilgiler ışığında, sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standardları listesi ve bu standardların gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken "sistematik gözden geçirme oy formu"nun aşağıdaki linkte yer aldığı; söz konusu oy formunun listedeki faaliyet alanı ile ilgili her standard için ayrı ayrı doldurularak görüşlerin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması hususu ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi
Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standardlara erişmek için: https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632