Türkçe

Türk Ürünleri Fuarı / Yemen

Sirküler Tarih/No: 27.08.2012/762

Sayı

: EGT/9387

İstanbul,24.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.08.2012 tarihli yazıda;

Türk-Yemen İş Konseyi Üyesi işadamı Zaghlool Bazara'nın Sana Büyükelçiliğimize yapmış olduğu ziyarette, 16-17 Ekim 2012 tarihlerinde Yemen'de bir Türk Ürünleri Fuarı düzenlemek arzusunda olduğu ifade edilerek; Fuarın, geçiş sürecinde olan ve geçen yıl yaşanan krizin etkilerini üzerinden atmaya çalışan Yemen'le ticari ilişkilerimizin canlandırılması ve Türk ürünlerinin tanıtılması için yerinde ve zamanlı bir girişim olduğu ve önemli bir fırsat oluşturacağının belirtildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi