Türkçe

Turk Yatirim Bankasi SH.A. - Kosova

Sirküler Tarih/No:20.12.2021/821

Sayı

:951-3722

İstanbul,17.12.2021

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Priştine Ticaret Müşavirliği'nden Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan yükümlülük ve sınırlamaların Kosova mevzuatında icra kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle çeşitli kişi ve kuruluşların Kosova'da banka unvanı ile şirket açtıkları; Kosova Merkez Bankası'ndan aldıkları herhangi bir bankacılık yetkileri olmamasına rağmen Türkiye'de bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. sunduklarının ifade edildiği belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak en son, 03/11/2021 tarihinde T.C. Priştine Büyükelçiliği üzerinden Müşavirlikten e-posta aracılığıyla bir vatandaşımızın "Turk Yatirim Bankasi SH.A.” hakkında malumat talep ettiği, talep sahibi ile iletişime geçildiği, bahse konu şirketin sadece şirket kaydının olduğunun ve Kosova Merkez Bankası'nın https://bqk-kos.org/financial-supervision-2/licensing-of-financial-institutions/list-of-licensed-financial-institutions-2/?lang=en bağlantı adresinde belirttiği banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı bilgisinin verildiği belirtilerek Turk Yatirim Bankasi SH.A.'nin Kosova Şirket Kayıt Ajansının internet sitesinden edinilen kayıt örneği iletilmektedir.

Bu çerçevede, herhangi bir vatandaşımızın konuyla ilgili mağdur olmasını önlemek adına Kosova'da faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarının yalnızca Kosova Merkez Bankası'nın bahse konu listesinden teyit edilmesinin ve üyelerimizin bu konuda dikkatli olmaları konusunda bilgilendirilmeleri hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Kosova Şirket Kayıt Ajansı Kayıt Örneği: https://arbk.rks-gov.net/page.aspx?id=2,38,200822