Türkçe

Türkiye - EFTA Ortak Komitesi 10. Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 16.03.2012/285

Sayı

: EGT/3280

İstanbul,16.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 16.03.2012 tarihli yazıda;

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Sekreteryası ile gerçekleştirilen temaslar neticesinde, Türkiye - EFTA Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Komite Toplantısı'nın onuncusunun, 30 Mayıs 2012 tarihinin münhasıran Gümrük ve Menşe Alt Komitesi'ne ayrılarak, 30-31 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de yapılmasının öngörüldüğü

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen söz konusu STA kapsamındaki tercihli ticarette yaşanan sorunlar ile EFTA ile ticaretimizde ön plana çıkan Ortak Komite Toplantısı gündemine getirilmesinde fayda görülen hususların ek'teki form aracılığıyla en geç 20 Mart 2012 Salı günü saat 16:00'ya kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form-EFTA.doc 33,50 KB İndir